Ερώτηση

Dan Petrescu is a former Romanian footballer who featured successfully for 5 years at Chelsea. In which period did he play for ”The Blues”?

1992-1997
1993-1998
1994-1999
1995-2000
Η ερώτηση τέθηκε από: .