Ερώτηση

Angelo Di Livio is a former Italian football player. He has spent six seasons wearing the Juventus kit and later he was transferred to:

Lazio
Roma
Fiorentina
Parma
Η ερώτηση τέθηκε από: .