Ερώτηση

Ajax is historically one of the most successful teams in the world. It was named after the legendary Greek hero Ajax and founded in:

1900
1912
1924
1936
Η ερώτηση τέθηκε από: Kloze_Peter.