Ερώτηση

In which country was the former Juventus striker David Trezeguet born?

Belgium
France
Brazil
Serbia
Η ερώτηση τέθηκε από: .