Παίκτες Ομάδων
- -    Διάταξη    - -
Παίκτες Ομάδων (μη επιβεβαιωμένες)
Κίνα
Κολομβία

Ομάδα με ομάδα